• el
 • en

Green Agro A.E.

Η Green Agro από το Δεκέμβριο του 2008 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Logistics προς Τρίτους – 3PL, για τον κλάδο των χημικών και συγκεκριμένα για τοξικά, εύφλεκτα και επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντα (σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III). Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Green Agro βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδος) είναι ειδικά κατασκευασμένες και πλήρως αδειοδοτημένες για τον παραπάνω σκοπό.

Διεύθυνση

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Ο.Τ. 53Β, Οδός 14, ΤΚ 57 022, ΤΘ 1387

Εγκρίσεις, Άδειες & Πιστοποιήσεις

 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Άδεια λειτουργίας
 • Μελέτη Ασφάλειας, σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO ΙΙI
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
 • Αναγγελία Έναρξης Υπηρεσιών Αποθήκευσης Γεωργικών Φαρμάκων από Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Εμβαδά

6.000μ2 οικόπεδο
3.400μ2 απόλυτα προστατευόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις
800μ2 διοικητικοί χώροι (γραφεία, εργαστήρια κτλ)

Δυναμικότητα αποθήκευσης

5.000 παλετοθέσεις συνολικά, για επικίνδυνα προϊόντα από τις οποίες, 2.500 παλετοθέσεις για εύφλεκτα προϊόντα αποκλειστικά (σε ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα).

Προδιαγραφές ασφάλειας αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων

Εκπονημένη Μελέτη Ασφάλειας SEVESO III που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές όπως απαιτείται και περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση της επικινδυνότητας λειτουργίας της εγκατάστασης
 • Ανεπτυγμένη και εφαρμοζόμενη Πολιτική Πρόληψης ΤΑΜΕ (Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης)
 • Ανεπτυγμένο και εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας για την εφαρμογή της Πολιτικής Πρόληψης
 • Ανεπτυγμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

existdevelopment